Kontakta oss

Använd fälten till höger för att kontakta oss

Skriv in din Email address och ditt meddelande så hör vi av oss så fort vi kan.

Telefonnummer
Telefonnummer
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_6421.jpeg

Utbildningar

   

Första hjälpen och krisstöd

för hantverkare och industripersonal

Oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall kan inträffa närsomhelst i yrkeslivet eller privat därför är det viktigt att ha en god beredskap. Med kursens kunskaper blir du en trygghet för din omgivning. Följer Arbetsmiljöverket (AFS 1999:7) och HLR Rådets riktlinjer.
Kursen fokuserar på allvarliga arbetsplatsolyckor så som elolyckor, fallolyckor, kemolyckor m.m.

L-ABC ( Livsfarligt läge- Andning, Blödning, Chock-Cirkulation)

Efter utbildningen har du också fått kunskaper om hur du ska prioritera och agera vid små och stora olyckor. Du lär dig bedöma läget och identifiera risker där olyckan har skett. 

Larma 112

Vi går igenom hur larmkedjan ser ut på er arbetsplats.

Skapa fri luftväg, vuxen och barn

Vi går igenom hur du kan rädda liv vid ett luftvägsstopp hos både barn och vuxen.

Kontrollera livstecken

Tips och råd för att kontrollerar om personen är vid medvetande.

Sjukdomsfall och olycksfall

Här går vi igenom symtom och åtgärder vid hjärtinfarkt, stroke, diabetes.
Förbandsläggning vid små och stora sår, hur ska ni hantera brännskador, nedtagande av nödställd, kemolycka samt elolycka.

Hjärt- lungräddning, vuxen och barn

Hur genomförs effektiva bröstkompressioner vid ett hjärtstopp.
Ni får goda råd från din instruktör som har erfarenhet av att stå vid hjärtstopp.

Hjärtstartare

Vi övar på övnings-hjärtstartare, går också igenom hur er hjärtstartare fungerar och används vid ett hjärtstopp.

Lägga en person i stabilt sidoläge

Behöver den drabbade en fri luftväg för att kunna andas.
Vi kommer att teoretiskt och praktisk öva på hur ni lägger en person i stabilt sidoläge. 

Krisstöd

Vi går även igenom hur ni på er arbetsplats bör hantera en allvarlig händelse som exempelvis en svårare olycka eller dödsfall på arbetsplatsen. 

Gruppstorlek och utbildningsplats

Vi vill att ni ska få bästa möjliga kvalité. Därför rekommenderar vi inte större grupper än 12 personer/ grupp.
Utbildningen tar 3,5 h. Vi genomför utbildningen hos er i din verksamhet.
Vi försöker bemöta era önskemål efter bästa förmåga så att er hjärt-lungräddnings utbildning anpassas efter er verksamhet.

Hög kvalité

För att ge er bästa möjliga utbildning tränar ni på dockor och övnings-hjärtstartare av högsta kvalitet. 
HLR Education håller sig alltid uppdaterad av senaste forskningsresultaten och följer branschens riktlinjer. Med vår erfarenhet får ni en fördjupad kunskap så att ni kan känna er tryggare om det sker en allvarlig händelse.

 

Första hjälpen och krisstöd

för kontorspersonal

Oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall kan inträffa närsomhelst i yrkeslivet eller privat. Därför är det viktigt att ha en god beredskap. Med kursens kunskaper blir du en trygghet för din omgivning. Följer Arbetsmiljöverket (AFS 1999:7) och HLR Rådets riktlinjer..
Kursen omfattar grundläggande Första Hjälpen och Krisstöd, åtgärder vid hjärtstopp, andningsstopp och kroppsskador.

L-ABC ( Livsfarligt läge- Andning, Blödning, Chock-Cirkulation)

Efter utbildningen har du också fått kunskaper om hur du ska prioritera och agera vid små och stora olyckor. Du lär dig bedöma läget och identifiera risker där olyckan har skett. 

Larma 112

Vi går igenom hur larmkedjan ser ut på er arbetsplats. Hur hanterar ni olyckor på er arbetsplats.

Skapa fri luftväg, vuxen och barn

Vi går igenom hur du kan rädda liv vid ett luftvägsstopp hos både barn och vuxen.

Kontrollera livstecken

Tips och råd för att kontrollerar om personen är vid medvetande.

Sjukdomsfall och olycksfall

Här går vi igenom symtom och åtgärder vid hjärtinfarkt, stroke, förbandsläggning vid små och stora sår, brännskada, diabetes.

Hjärt- lungräddning, vuxen och barn

Hur genomförs effektiva bröstkompressioner vid ett hjärtstopp.
Ni får goda råd från din instruktör som har erfarenhet av att stå vid hjärtstopp.

Hjärtstartare

Vi övar på övnings-hjärtstartare, går också igenom hur er hjärtstartare fungerar och används vid ett hjärtstopp.

Lägga en person i stabilt sidoläge

Behöver den drabbade en fri luftväg för att kunna andas.
Vi kommer att teoretiskt och praktisk öva på hur ni lägger en person i stabilt sidoläge. 

Krisstöd

Vi går även igenom hur ni på er arbetsplats bör hantera en allvarlig händelse om en svårare olycka eller dödsfall inträffar på arbetsplatsen. 
Utbildning följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och HLR-rådets riktlinjer.

Gruppstorlek och utbildningsplats

Vi vill att ni ska få bästa möjliga kvalité. Därför rekommenderar vi inte större grupper än 12 personer/ grupp.
Utbildningen tar 2,5h. Vi genomför utbildningen hos er i din verksamhet.

Hög kvalité

För att ge er bästa möjliga utbildning tränar ni på dockor och övnings-hjärtstartare av högsta kvalitet. 
HLR Education håller sig alltid uppdaterad av senaste forskningsresultaten och följer branschens riktlinjer. Med vår erfarenhet får ni en fördjupad kunskap så att ni kan känna er tryggare om det sker en allvarlig händelse.

Barn HLR

Utbildningen Barn HLR med hjärtstartare ger dig kunskaper i hjärt-lungräddning med hjärtstartare och åtgärder vid luftvägsstopp. Vi erbjuder teoretiska och praktiska utbildningar av hög kvalitet där ni lär er att rädda liv.

L-ABC ( Livsfarligt läge- Andning, Blödning, Chock-Cirkulation)

Efter utbildningen har du också fått kunskaper om hur du ska prioritera och agera vid små och stora olyckor. Du lär dig bedöma läget och identifiera risker där olyckan har skett. 

Larma 112

Vi går igenom hur larmkedjan ser ut på er arbetsplats eller i hemmet.

Lägga barnet i stabilt sidoläge

Behöver barnet en fri luftväg för att kunna andas.
Vi kommer att öva på hur ni lägger barnet i stabilt sidoläge. 

Kontrollera livstecken

Tips och råd för att kontrollerar om barnet är vid medvetande.

Skapa fri luftväg

Vi går igenom hur du kan rädda liv vid ett luftvägsstopp hos barn 

Hjärt- lungräddning barn

Hur genomförs effektiva bröstkompressioner vid ett hjärtstopp på ett barn.

Sjukdomsfall och olycksfall

Här går vi igenom förbandsläggning vid små och stora sår samt åtgärder vid brännskada

Gruppstorlek och utbildningsplats

Vi vill att ni ska få bästa möjliga kvalité. Därför rekommenderar vi inte större grupper än 12 personer/ grupp.
Utbildningen tar 1h.

Utbildningen sker i våra lokaler.
Vi försöker bemöta era önskemål efter bästa förmåga så att er barn-hjärt-lungräddnings utbildning anpassas efter er verksamhet.

Hjärtstartare

Vi övar på övnings-hjärtstartare, går också igenom hur er hjärtstartare fungerar och används vid ett hjärtstopp.

Hög kvalité

För att ge er bästa möjliga utbildning tränar ni på dockor och övnings-hjärtstartare av högsta kvalitet. 
HLR Education håller sig alltid uppdaterad av senaste forskningsresultaten och följer branschens riktlinjer. Med vår erfarenhet får ni en fördjupad kunskap så att ni kan känna er tryggare om det sker en allvarlig händelse.

Vuxen HLR och L-ABC

Utbildningen är riktad till allmänheten och följer arbetsmiljölagen.

Lämplig för dig som vill bli SMS livräddare.

Utbildningen Vuxen HLR med hjärtstartare ger dig kunskaper i hjärt-lungräddning med hjärtstartare och åtgärder vid luftvägsstopp. Vi erbjuder teoretiska och praktiska utbildningar av hög kvalitet där ni lär er att rädda liv.

Larma 112

Vi går igenom hur larmkedjan ser ut på er arbetsplats eller i hemmet.

Stabilt sidoläge

Behöver barnet en fri luftväg för att kunna andas.
Vi kommer att öva på hur ni lägger barnet i stabilt sidoläge. 

Kontrollera livstecken

Tips och råd för att kontrollerar om barnet är vid medvetande.

Skapa fri luftväg

Vi går igenom hur du kan rädda liv vid ett luftvägsstopp hos barn 

Hjärt- lungräddning vuxna och barn

Hur genomförs effektiva bröstkompressioner vid ett hjärtstopp på ett barn.

L-ABC ( Livsfarligt läge- Andning, Blödning, Chock-Cirkulation)

Efter utbildningen har du också fått kunskaper om hur du ska prioritera och agera vid små och stora olyckor. Du lär dig bedöma läget och identifiera risker där olyckan har skett. 

Gruppstorlek och utbildningsplats

Vi vill att ni ska få bästa möjliga kvalité. Därför rekommenderar vi inte större grupper än 12 personer/ grupp.
Utbildningen tar 1,5 h.
Utbildningen sker i våra lokaler.


Hjärtstartare

Vi övar på övnings-hjärtstartare, går också igenom hur er hjärtstartare fungerar och används vid ett hjärtstopp.

Hög kvalité

För att ge er bästa möjliga utbildning tränar ni på dockor och övnings-hjärtstartare av högsta kvalitet. 
HLR Education håller sig alltid uppdaterad av senaste forskningsresultaten och följer branschens riktlinjer. Med vår erfarenhet får ni en fördjupad kunskap så att ni kan känna er tryggare om det sker en allvarlig händelse.

Vi kan även erbjuda utbildningar i:

Utbildning för allmänheten: HLR Vuxen med hjärtstartare

Utbildning för vårdinrättning: S-HLR Vuxen, S-HLR Barn, A-HLR Vuxen

Utbildning för insatspersonal: D-HLR

Vill du bli instruktör:

Vi utbildar dig till instruktörer, här får ni möjlighet som privatperson, företag, organisation eller vårdinrättning att utbilda egna hjärt- lungräddnings instruktörer.

Vi erbjuder instruktörsutbildningar som ger er möjlighet att utbilda personal i Barn-HLR, S-HLR Barn, HLR Vuxen med hjärtstartare, S-HLR Vuxen, D-HLR samt Förstahjälpen och krisstöd.

I