Kontakta oss

Använd fälten till höger för att kontakta oss

Skriv in din Email address och ditt meddelande så hör vi av oss så fort vi kan.

Telefonnummer
Telefonnummer
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_6421.jpeg

Utbildningar

    HLR Vuxen med hjärtstartare

Utbildningen HLR Vuxen med hjärtstartare ger dig kunskaper i hjärt-lungräddning med hjärtstartare och åtgärder vid luftvägsstopp. Oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall kan inträffa närsomhelst i yrkeslivet eller privat därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen. Med kursens kunskaper blir du en trygghet för din omgivning. 
Vi erbjuder teoretiska och praktiska utbildningar av hög kvalitet där ni lär er att rädda liv.
Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.

L-ABC ( Livsfarligt läge- Andning, Blödning, Chock-Cirkulation)

Efter utbildningen har du också fått kunskaper om hur du ska prioritera och agera vid små och stora olyckor. Du lär dig bedöma läget och identifiera risker där olyckan har skett. Här övar vi genom att lägger förband på små och stora sår.

Larma 112

Vi går igenom hur larmkedjan ser ut på er arbetsplats.

Lägga en person i stabilt sidoläge

Behöver den drabbade en fri luftväg för att kunna andas.
Vi kommer att teoretiskt och praktisk öva på hur ni lägger en person i stabilt sidoläge. 

Kontrollera livstecken

Tips och råd för att kontrollerar om personen är vid medvetande.

Skapa fri luftväg

Vi går igenom hur du kan rädda liv vid ett luftvägsstopp hos både barn och vuxen.

Hjärt- lungräddning, vuxen och barn

Hur genomförs effektiva bröstkompressioner vid ett hjärtstopp.
Ni får goda råd från din instruktör som har erfarenhet av att stå vid hjärtstopp.

Hjärtstartare

          Vi övar på övnings-hjärtstartare, går också igenom hur er hjärtstartare fungerar och används vid ett hjärtstopp.

Krisstöd

Vi går igenom hur ni på er arbetsplats bör hantera en allvarlig händelse som exempelvis en svårare olycka eller dödsfall på arbetsplatsen. 

Gruppstorlek och utbildningsplats

Vi vill att ni ska få bästa möjliga kvalité. Därför rekommenderar vi inte större grupper än 12 personer/ grupp.
Utbildningen tar 2,5h med en kort fikapaus. Vi genomför utbildningen hos er i din verksamhet.
Vi försöker bemöta era önskemål efter bästa förmåga så att er hjärt-lungräddnings utbildning anpassas efter er verksamhet.

Hög kvalité

För att ge er bästa möjliga utbildning tränar ni på dockor och övnings-hjärtstartare av högsta kvalitet. 
HLR Education håller sig alltid uppdaterad av senaste forskningsresultaten och följer branschens riktlinjer. Med vår erfarenhet får ni en fördjupad kunskap så att ni kan känna er tryggare om det sker en allvarlig händelse.

 

    Första hjälpen och krisstöd

Oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall kan inträffa närsomhelst i yrkeslivet eller privat därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen. Med kursens kunskaper blir du en trygghet för din omgivning.

L-ABC ( Livsfarligt läge- Andning, Blödning, Chock-Cirkulation)

Efter utbildningen har du också fått kunskaper om hur du ska prioritera och agera vid små och stora olyckor. Du lär dig bedöma läget och identifiera risker där olyckan har skett. 

Larma 112

Vi går igenom hur larmkedjan ser ut på er arbetsplats.

Skapa fri luftväg, vuxen och barn

Vi går igenom hur du kan rädda liv vid ett luftvägsstopp hos både barn och vuxen.

Kontrollera livstecken

Tips och råd för att kontrollerar om personen är vid medvetande.

Sjukdomsfall och olycksfall

Här går vi igenom symtom och åtgärder vid hjärtinfarkt, stroke, diabetes.

Förbandsläggning vid små och stora sår, hur ska ni hantera brännskador. Vi går även igenom kem-olycka och el-olycka

Hjärt- lungräddning, vuxen och barn

Hur genomförs effektiva bröstkompressioner vid ett hjärtstopp.
Ni får goda råd från din instruktör som har erfarenhet av att stå vid hjärtstopp.

Hjärtstartare

Vi övar på övnings-hjärtstartare, går också igenom hur er hjärtstartare fungerar och används vid ett hjärtstopp.

Lägga en person i stabilt sidoläge

Behöver den drabbade en fri luftväg för att kunna andas.
Vi kommer att teoretiskt och praktisk öva på hur ni lägger en person i stabilt sidoläge. 

Krisstöd

Vi går även igenom hur ni på er arbetsplats bör hantera en allvarlig händelse som exempelvis en svårare olycka eller dödsfall på arbetsplatsen. 

Gruppstorlek och utbildningsplats

Vi vill att ni ska få bästa möjliga kvalité. Därför rekommenderar vi inte större grupper än 12 personer/ grupp.
Utbildningen tar 3,5 h. Vi genomför utbildningen hos er i din verksamhet.
Vi försöker bemöta era önskemål efter bästa förmåga så att er hjärt-lungräddnings utbildning anpassas efter er verksamhet.

Hög kvalité

För att ge er bästa möjliga utbildning tränar ni på dockor och övnings-hjärtstartare av högsta kvalitet. 
HLR Education håller sig alltid uppdaterad av senaste forskningsresultaten och följer branschens riktlinjer. Med vår erfarenhet får ni en fördjupad kunskap så att ni kan känna er tryggare om det sker en allvarlig händelse.

 

    Skyddssamaritutbildning

Oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall kan inträffa närsomhelst i yrkeslivet eller privat därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1999:7 ska dessutom arbetsgivaren bedöma de risker som finns i verksamheten och se till att det finns beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd. Med kursens kunskaper blir du en trygghet för din omgivning.
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla arbetsgivare jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

L-ABC ( Livsfarligt läge- Andning, Blödning, Chock-Cirkulation)

Utbildningen ger dig kunskaper om hur du ska prioritera och agera vid små och stora olyckor. Du lär dig bedöma läget och identifiera risker där olyckan har skett. 

Larma 112

Vi går igenom hur larmkedjan ser ut på er arbetsplats. Hur hanterar ni olyckor på er arbetsplats.

Skapa fri luftväg, vuxen och barn

Vi går igenom hur du kan rädda liv vid ett luftvägsstopp hos både barn och vuxen.

Kontrollera livstecken

Tips och råd för att kontrollerar om personen är vid medvetande.

Sjukdomsfall och olycksfall

Här går vi igenom symtom och åtgärder vid hjärtinfarkt, stroke, förbandsläggning vid små och stora sår, brännskada, diabetes mm.
Här går vi igenom er första hjälpen väska. Vad finns det i er väskan och hur och när ska ni använda materialet i väskan.

Hjärt- lungräddning, vuxen och barn

Hur genomförs effektiva bröstkompressioner vid ett hjärtstopp.
Ni får goda råd från din instruktör som har erfarenhet av att stå vid hjärtstopp.

Hjärtstartare

Vi övar på övnings-hjärtstartare, går också igenom hur er hjärtstartare fungerar och används vid ett hjärtstopp.

Lägga en person i stabilt sidoläge

Behöver den drabbade en fri luftväg för att kunna andas.
Vi kommer att teoretiskt och praktisk öva på hur ni lägger en person i stabilt sidoläge. 

Krisstöd

Vi går även igenom hur ni på er arbetsplats bör hantera en allvarlig händelse om en svårare olycka eller dödsfall inträffar på arbetsplatsen. 
Utbildning följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och HLR-rådets riktlinjer.

Gruppstorlek och utbildningsplats

Vi vill att ni ska få bästa möjliga kvalité. Därför rekommenderar vi inte större grupper än 12 personer/ grupp.
Utbildningen tar 8h. Vi genomför utbildningen hos er i din verksamhet.

Hög kvalité

För att ge er bästa möjliga utbildning tränar ni på dockor och övnings-hjärtstartare av högsta kvalitet. 
HLR Education håller sig alltid uppdaterad av senaste forskningsresultaten och följer branschens riktlinjer. Med vår erfarenhet får ni en fördjupad kunskap så att ni kan känna er tryggare om det sker en allvarlig händelse.

 

     Barn HLR

Utbildningen Barn HLR med hjärtstartare ger dig kunskaper i hjärt-lungräddning med hjärtstartare och åtgärder vid luftvägsstopp. Vi erbjuder teoretiska och praktiska utbildningar av hög kvalitet där ni lär er att rädda liv.

L-ABC ( Livsfarligt läge- Andning, Blödning, Chock-Cirkulation)

Efter utbildningen har du också fått kunskaper om hur du ska prioritera och agera vid små och stora olyckor. Du lär dig bedöma läget och identifiera risker där olyckan har skett. 

Larma 112

Vi går igenom hur larmkedjan ser ut på er arbetsplats eller i hemmet.

Lägga barnet i stabilt sidoläge

Behöver barnet en fri luftväg för att kunna andas.
Vi kommer att öva på hur ni lägger barnet i stabilt sidoläge. 

Kontrollera livstecken

Tips och råd för att kontrollerar om barnet är vid medvetande.

Skapa fri luftväg

Vi går igenom hur du kan rädda liv vid ett luftvägsstopp hos barn 

Hjärt- lungräddning barn

Hur genomförs effektiva bröstkompressioner vid ett hjärtstopp på ett barn.

Sjukdomsfall och olycksfall

Här går vi igenom förbandsläggning vid små och stora sår samt åtgärder vid brännskada

Gruppstorlek och utbildningsplats

Vi vill att ni ska få bästa möjliga kvalité. Därför rekommenderar vi inte större grupper än 12 personer/ grupp.
Utbildningen tar 1h. Vi genomför utbildningen hos er i din verksamhet.
Vi försöker bemöta era önskemål efter bästa förmåga så att er barn-hjärt-lungräddnings utbildning anpassas efter er verksamhet.

Hjärtstartare

Vi övar på övnings-hjärtstartare, går också igenom hur er hjärtstartare fungerar och används vid ett hjärtstopp.

Hög kvalité

För att ge er bästa möjliga utbildning tränar ni på dockor och övnings-hjärtstartare av högsta kvalitet. 
HLR Education håller sig alltid uppdaterad av senaste forskningsresultaten och följer branschens riktlinjer. Med vår erfarenhet får ni en fördjupad kunskap så att ni kan känna er tryggare om det sker en allvarlig händelse.